AKCE ŠKOLY ČERVEN 2021

AKCE ŠKOLY ČERVEN 2021

1.6. v rámci vyučování proběhne Den Dětí.

2.6. BESIP - akce je pro žáky  4. a 5. ročníku. Odjezd  z Tetína autobusem v 7:58 hod z návsi. Sraz ve škole je nejpozději v 7:45. Návrat na Tetín autobusem s příjezdem  12:35 hod.  Oběd ve škole.  Odchod dětí ze školy je dle rozvrhu ve 13:40 hod.  Žáci musí být sportovně oblečeni a obuti.  Každý bude mít svou cyklistickou helmu, pláštěnku, svačinu a láhev pitím. V případě nepříznivého počasí zůstaneme ve škole a bude vyučování dle rozvrhu – z tohoto důvodu, si děti ráno přinesou do školy i tašku s učením, kterou v případě odjezdu nechají ve škole.

2.6. Finanční gramotnost  - seminář pro 3. ročník od 8 - 9,40 hod.

4.6. Finanční gramotnost  - seminář pro 4. - 5. ročník od 10,10 do 11,50 hod.

8.6. - seminář (webinář) pro rodiče žáků 3. - 5. ročníku od 17,30 hod.  na téma: Kyberšikana - bude upřesněno podle uvolňování vládních opatření.                          Prosíme rodiče, aby se tohoto semináře(webináře) zúčastnili v hojném počtu, neboť právě tato doba postihla většinu dětí neustálým sezením u telefonů, počítačů, přihlašováním na internet a děti bohužel neví, jak moc je to nebezpečné.Svůj zájem dejte prosím vědět p. uč.Malířové L. Tento seminář je nutno zároveň splnit do Šablon 2, do kterých je naše škola zapojena.

9.6. Toulcův Dvůr - Pro všechny ročníky, doprava vlastním busem, odjezd 7”45 hod. z návsi. Podrobnosti děti dostanou nalepené do notýsku.

15.6. Bleskový sběr papíru14 – 16 hodin  - v týdnu 14. - 18.6. děti přinesou s rodiči do školy svázané balíky papíru, prosím zvlášť časopisy a noviny a letáky a zvlášť karton, Složí ho za vraty školy a nahlásí ve školní družině své jméno . Tato soutěž bude vyhodnocena na konci roku.  Zároveň, kdo bude moct pomáhat při svážení v obci voziky a auty právě 15.6. od 14 hod se hlásí p. ředitelce. Peníze za sběr budou použity na nákup sportovních pomůcek do školy a do družiny. Děkujeme předem za tuto pomoc.

  1. 6. Projekt Národní den - 1. roč. od 10 hod. na zahradě MŠ1
  2. 6. Projekt Národní den - 2.+ 3. roč. -  8 - 9”30 hod. - po centru obce - vhodné oblečení

17.6. Projekt Národní  den – 4. + 5. roč.  10 – 11”30 hod.- po centru obce - vhodné oblečení

23.-24.6. (středa - čtvrtek) 2 denní  školní výlet 1. ročníku - sjíždění Berounka od mostu z Berouna do Srbska  ( při velkém stavu vody místo toho na kolech), ubytování v TýPý v kempu v Srbsku, tam oběd, odpoledne hry v Alkazaru, pro dobrovolníky  uzlování, základy lezení na nejnižší skálu se sedáky a  lanovým jištěním.Večer opékání buřtů, míčové hry. Druhý den zajištěna snídaně, po snídani pěšky do školy, oběd už tam, pak družina.Placeno z fondu AKCE.

24.6. od 16 hodin ve škole na dvoře - třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků - pokyny k  nástupu do 1.r.

25.6. Školní výlet 2. ročník - Křivoklát (Informační centrum Křivoklátsko), výlet vlakem, výukový program v přírodě, bližší info včas do notýsku

25.6. - školní výlet 5. ročníku odjíždíme autobusem (čas bude upřesněn) do lanového centra v Kladně - bližší informace na http://www.lanackladno.cz/, objednaný program: Dobrodružství I., pohodlné sportovní oblečení, pláštěnku, vhodnou sportovní obuv, svačinu a pití na celý den, návrat po obědě - kdo odjíždí autobusem v 13,30 hod.,budeme se snažit přijet včas. 

  1. 6. Školní výlet 4. roč. - ZOO Plzeň, vlastním busem, bližší info později do notýsku.

25.6. Školní výlet 3. roč. ZOO Plzeň, vlastním busem, bližší info do notýsku

26.6.sobota  4. ročník Olympijské hry na Tetíně pro děti a dospělé – zveme všechny přátele sportu, děti se svými rodiči na fotbalové hřiště na Tetíně. Slavnostní ceremoniál bude v 10 hodin, dále na jednotlivých stanovištích dle  plakátů v notýsku budou probíhat jednotlivé disciplíny. Soutěží se podle kategorií od nejmladších  dětí  do 15 let a zvlášť kategorie dospělí muži a zvlášť ženy. Vítězové obdrží medaile.Na závěr  každý soutěžící si bude moci opéct buřta.

Závěrečný týden:

28.6. Úklid dvora a zahrady, TV skladů -

29.6. BOZP na prázdniny, vracení učebnic, úklid tříd 

30.6. Vysvědčení – donést pevné desky

8 - 9 loučení s 5.ročníkem

9 - 9,30 vysvědčení

9,30 - 10,30 Pasování na  čtenáře 1.r +  žáci 5.r. ( král, královna, rytíř, páže, pomocníci)

10,30 - 11,30 Pasování na školáky  dětí MŠ + žáci 5.r. 

Tento den není oběd, děti 2. - 4. ročníku odcházejí po vydání vysvědčení

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.