Akce školy duben 2022

AKCE ŠKOLY DUBEN 2022

 

  1. 4.  Program “Jak princezny žily” pro všechny ročníky, bude probíhat po blocích pro 1. -  2. ročník a 3. -  5. ročník. Jednotlivé bloky budou trvat 1,5 hodiny. Žáci si přinesou učení dle rozvrhu.

 

  1. 4.   Zápis do 1. ročníku v ZŠ od 15 do 18 hodin v budově základní školy. Uvítáme, pokud bude možné z Vaší strany vyzvednout děti z odpolední družiny před 15 hodinou, potřebujeme na odpoledne více prostoru v základní škole pro jednotlivá stanoviště a vychovatelky a asistentky pedagoga, které se také zúčastní zápisu do 1. ročníku.

 

  1. 4.   Primární preventivní program pro žáky  3. ročníku zaměřený na klima třídy a vztahy ve třídě, pro 4. -  5. ročník zaměřený na zdravý životní styl a životní nástrahy.Oba programy budou dvouhodinové, budou probíhat ve škole v rámci dopolední výuky. Žáci si přinesou učení dle rozvrhu.

 

  1. 4. Projektová výuka pro 2. - 5. ročník - Lidové zvyky a tradice  II.

 

  1. 4. Velikonočně laděná prohlídka Karlštejna - společně s MŠ 1 a MŠ 2 pro 1. ročník, bližší informace budou upřesněny dodatečně.

 

  1. 4. BESIP - dopravní praxe na dopravním hřišti 4. a 5. ročník odjezd autobusem z návsi v 7:19 hod., sraz ve škole nejpozději v 7:05 hod.  Pro žáky z Berouna nabízíme možnost přijít rovnou na dopravní hřiště nejpozději v 7:55 hod. Návrat na Tetín autobusem z Berouna ve 12:30 hod. Na sebe sportovní oblečení a obuv, nutná cyklistická helma. S sebou svačinu a dostatek pití. Kola nám na hřišti poskytne organizátor.

 

  1. 4. - 28. 4. Konzultace s rodiči - na konzultační hodiny se bude možné nahlásit od 8. 4. na webových stránkách školy. Bude poskytnuta nabídka telefonických a osobních konzultací dle vašeho výběru z důvodu nedostatku prostoru v základní škole v odpoledních hodinách (výuka ZUŠ, školní družiny).

 

  1. 4. Projekt - Po stopách svaté Ludmily - spolupráce s KC Tetín pro 4. a 5. ročník od 8 - 11,50 hod. 

 

V současné době probíhá přechod na nové webové stránky - www.skolytetin.cz, které se postupně upravují. Zatím jsou v provozu i starší webové stránky www.zakladni-skola-tetin.cz. O ukončení provozu dřívějších webových stránek budete informováni.