Akce školy listopad 2021

AKCE ŠKOLY LISTOPAD 2021

  1. 11. Teorie BESIP určeno pro 4. a 5. ročník, proběhne ve škole od 8:00 do 12:30 hod. Učení s sebou v případě, pokud by došlo ke změně.

 

  1. 11. Projekt Finanční gramotnost určen pro 2. - 4. ročník 
  •   9:00 2. ročník
  • 10:00 3. ročník
  • 11:00 4. ročník

 

  1. 11. - 20. 11. Spaní ve škole - pořádá ČTU Berounka

 

          Pátek 19. 11.            

18:00 sraz ve škole, ubytování - přinést vlastní spacák, karimatku, polštářek

          děti přijdou po večeři (najedené z domova)

18:30 vyrábění adventních výrobků (svícnů, věnců, andělů,...)
20:30 pohádka na interaktivní tabuli před usnutím

          Sobota 20. 11.

  8:00 budíček, snídaně vlastní - přinést z domova už v pátek (dáme do ledničky), čaj uvaříme

  9:00 tvoření s přestávkou na hry na školním hřišti

12:00 úklid

12:30 odchod domů  1. 11. - 25. 11. Konzultační hodiny pro rodiče

Na webových stránkách školy bude možnost se zapsat na konzultační hodiny
od 8. 11. k jednotlivým vyučujícím.

 

  1. 11. Adventní jarmark - prodejní výstava výrobků žáků od 16. hod. v KD Tetín,
    od 18:00 hodin rozsvícení vánočního stromu - vystoupení žáků ZŠ, adventní písně.

 

Informace:

Den otevřených dveří pro rodiče  - v současné době přeložen na neurčito, vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci.