AKCE ŠKOLY ŘÍJEN

AKCE ŠKOLY ŘÍJEN

6.10. Poslední lekce plavání

12.10. Projektový den Země česká - týká se 3., 4. a 5. ročníku - odjezd autobusem z návsi v 7:45 hod., sraz ve škole nejpozději 7:30 hod. S sebou batůžek se svačinou a pitím, kapesné, 2 roušky, oblečení podle aktuálního počasí a vhodnou obuv - budeme procházet Židovské Město v Praze. Návrat do školy na oběd ve 12:30. Placeno z konta AKCE.

16.10. Drakiáda od 14:00 hod. proběhne na fotbalovém hřišti na Tetíně.

Soutěž v pouštění draků vlastních nebo koupených co nejvýše, co nejdéle ve vzduchu. Sladké odměny všichni za účast, věcné ceny za vlastního vyrobeného létajícího draka.

Pouštění a ukázka letu letadel modelářského kroužku Tetín, pouštění letadla s bonbóny.

Opékání buřtů

 

18.10. Projektový den Ochrana člověka při mimořádných událostech proběhne od

8:00 - 10:00 hod. v budově školy (cvičná evakuace školy), určeno pro 1. - 5. ročník

 

18.10. Vánoční focení - v případě zájmu o focení musíte zapsat dětem do diáře - bez zápisu v diáři nebude dítě vyfoceno.

 

  1. - 29.10. Podzimní prázdniny