Konzultace

Vážení rodiče, 

vzhledem k nově nastaveným opatřením a zvyšujícímu se počtu nakažených osob, jsme se rozhodli zrušit osobní konzultace ve škole a nahradit je telefonickými konzultacemi ve dnech 22.11. - 24.11. 2021. 

Dnes ve 12,00 hodin byla ukončena možnost rezervace termínů konzultací.

 

Prosíme o dodržování časů tak, jak jste se vepsali do formulářů k jednotlivým vyučujícím a kontaktujte je v daném čase na telefonních číslech:

Mgr. Malířová Ladislava     606 581 616

Mgr. Alena Bartoníčková    731 181 454

Mgr. Fafková Petra             602 851 889

MgA. Markéta Mrzenová    774 320 700

Mgr. Jitka Štencová            724 742 928

Barbora Ledvinová             605 287 160

 

Další informací je zrušení Adventního jarmarku v sále KD. Pravděpodobně zůstane zpívání u rozsvícení vánočního stromu před KD. Jarmark se nejspíše přesune na hřiště u školy, bude tedy komornější a venku. Datum včas upřesníme.