Volby do školské rady

Vážení a milí rodiče,

vyhlašuji volby do školské rady pro zástupce z řad zákonných zástupců. Přílohou tohoto e-mailu je vyhláška schválená zastupitelstvem obce Tetín, dále přikládám práva a povinnosti školské rady.

Volby se budou konat v termínu od 11. 2. do 15. 2. 2022 hlasováním v informačním systému školyPostup pro online hlasování bude zveřejněn od 3. 2. 2022 na webových stránkách školy a na nástěnce u vchodu do základní školy.

Vyzývám zájemce - zákonné zástupce z řad rodičů o přihlášení do voleb za člena školské rady. Při přihlášení je nutné uvést jméno a příjmení, (věk, povolání) a obec, kde je přihlášen zákonný zástupce k trvalému pobytu a aktuální kontaktní údaje. Viz přiložený volební řád. Přihlášky podávejte do 28. 1. 2022. 

 

Přihlaste se na e-mail: volby@skolytetin.cz a uveďte požadované informace k sestavení volebního lístku. Ze strany volební komise bude prostřednictvím tohoto e-mailu potvrzeno přihlášení do voleb.

 

Tříčlenná volební komise stanovena ředitelem školy, která bude dohlížet na průběh voleb:

Malčeková Karolína, DiS.

Mgr. Fafková Petra 

Nováková Alena

 

S pozdravem

Mgr. Ladislava Malířová
Ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Tetín
Hradní 66, 266 01 Tetín

mob.: +420 606 581 616
e-mail:ladislava.malirova@skolytetin.cz
www.zakladni-skola-tetin.cz

 

Školská rada - práva a povinnosti člena školské rady

Volební řád do školské rady Základní školy a Mateřské školy Tetín