Co nabízíme

Základní škola Tetín je moderní malotřídní škola pro děti 1. stupně. Aktuálně nás navštěvují děti z Tetína a přilehlých obcí.
 

Co vám naše škola nabízí:

  • přátelskou a harmonickou školu, kam se vaše děti budou velice těšit
  • výuku v malých třídních kolektivech, úzkou vazbu mezi žákem a učitelem
  • individuální přístup ke každému dítěti
  • férovou školu k dětem i rodičům
  • výuku anglického jazyka od 1. třídy
  • moderní výukové trendy, využití multimédií, projektovou výuku
  • dobře vybavené třídy s dataprojektory, tablety a notebooky
  • kulturní a společenské akce pro děti i rodiče
  • doučování pro děti ohrožené školním neúspěchem
  • široké spektrum zájmových kroužků pro aktivní děti

 

Naše škola přijímá žáky v průběhu celého školního roku. Pokud máte zájem o školní docházku dítěte na naší škole, kontaktujte nás.

Malotřídní škola a její výhody:

Mnoho rodičů si pokládá otázku, zda je malotřídní škola v porovnání s klasickou základní školou schopna jejich dítěti zajistit dostatečné a kvalitní vzdělání.
 
Způsob výuky na malotřídní škole se skutečně liší od běžné základní školy, kde jsou třídy mnohem početnější. V malotřídní škole je kladen velký důraz na odlišný způsob výuky než jaký známe z klasické základní školy.
 
V první řadě jde o formu skupinového vyučování a samostatnou práci. Žáci se učí samostatně pracovat, analyzovat problém a vhodně rozvrhnout práci. Nižší počet žáků v každém ročníku umožňuje okamžité získávání zpětné vazby od učitele a informaci o zvládnutí učiva.
 
Vztahy ve škole jsou téměř rodinné a jak víme, v rodině se dítě učí nejlépe.
 
Malotřídní škola v našem pojetí je moderní vzdělávací instituce, která nabízí kvalitní a plnohodnotné vzdělání pro všechny děti.