Reference

Základní školu na Tetíně mohu jen doporučit.Potřebná pozornost je věnována dětem nadaným,průměrným i dětem s poruchou učení. Ty pracují podle individuálního vzdělávacího plánu.Na paní učitelky jsem se mohla  vždy s důvěrou obrátit.Děti se do školy každý den těšily.Na druhý stupeň děti odešly výborně připravené. To mohu potvrdit a kolektivu školy za péči,kterou našim dětem věnovaly moc a moc poděkovat.Hahnová