Školní družina

 

Provoz ve školní družině je vždy od pondělí do pátku kromě svátků a školních prázdnin. Školní družina začíná ráno od 6:45 – 7:45 hodin tzv. ranní družina a odpoledne od 12:00–16:30 hodin. Po předchozí domluvě je možné pohlídat dítě i déle.

Náplní školní družiny jsou volnočasové aktivity, kroužky kde se děti zlepšují ve znalostech o přírodě, tvoří, učí se práci na PC, dělají nejrůznější rukodělné a výtvarné práce. Nedílnou součástí každodenního programu ve školní družině je pobyt venku na školním hřišti. Využívá se také blízké okolí školy, Sokolovna apod.

 

Rozvrh školní družiny i s kroužky naleznete v záložce Rozvrh hodin.

Děti přihlášené do družiny platí 200,- Kč měsíčně, sourozenci v družině platí každý 100,- Kč/ měsíc.

Platby za školní družinu se provádějí pravidelnými měsíčními platbami na bankovní účet školy předem. Platby lze provádět i pololetně.

Jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte a do poznámky uveďte jméno dítěte. Platbu poukazujte na účet vedený u Komerční banky číslo 51 - 486 642 0207 / 0100

predel

Dokumenty pro rodiče:zápisní lístek družina (1)